Folder: De peuterspeelzaal wordt een kinderdagverblijf. Heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag?

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal krijgen dan misschien recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders van een kind op een peuterspeelzaal geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen zij mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan voorschoolse voorzieningen. Deze folder voor ouders met een kind op een peuterspeelzaal bevat informatie hierover.