Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook krijgen sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Op deze pagina vindt u alles dat u moet weten over de nieuwe wet.