Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat.

Dit betekent ook dat peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal verandert er iets. Zij hebben vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Bent u een ouder en wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat kan vanaf nu op toeslagen.nl.

Voordat de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking treedt, kunnen peuterspeelzalen al worden omgevormd tot kinderdagverblijf. Dit gaat via een aanvraag door de peuterspeelzaal bij de gemeente.

Op deze pagina’s vindt u alle informatie voor houders van peuterspeelzalen, ouders van een kind op een peuterspeelzaal en gemeenten.