Wat betekent deze wijziging voor ouders en worden zij hiervan op de hoogte gesteld?

De Belastingdienst wil op basis van gegevens die bij kinderopvangorganisaties beschikbaar zijn eerder verschillen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie signaleren. Door kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens aan te laten leveren, kan de Belastingdienst ouders eerder informeren wanneer er sprake is van een afwijking. Zo kan de kans op hoge terugvorderingen worden verkleind. De Belastingdienst doet dit om de dienstverlening naar ouders te verbeteren. Ouders worden via een bericht op Mijn Toeslagen geïnformeerd over de gegevenslevering van kinderopvangorganisaties. Daarnaast komt er in de loop van 2020 een campagne gericht op ouders.