Wat betekent deze wijziging voor ouders en worden zij hiervan op de hoogte gesteld?

De Belastingdienst wil op basis van gegevens die bij kinderopvangorganisaties beschikbaar zijn eerder verschillen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie signaleren. Door kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens aan te laten leveren, kan de Belastingdienst ouders eerder informeren wanneer er sprake is van een afwijking. Zo kan de kans op hoge terugvorderingen worden verkleind. De Belastingdienst doet dit om de dienstverlening naar ouders te verbeteren. Daarnaast komt er in het najaar van 2020 een campagne gericht op ouders.