Welke gegevens moet een kinderopvangorganisatie straks van ouders weten en aan de Belastingdienst doorgeven?

In veel gevallen gaat het om informatie die kinderopvangorganisaties al in hun administratie hebben. Maar de geboortedatum van de (betalende) ouder en diens eventuele partner misschien niet en vallen dus onder de gegevens die de kinderopvangorganisatie mogelijk bij de ouder moet opvragen. Een volledig overzicht van de gegevens vindt u hier.