Wat verandert er precies door de aangepaste Regeling Wet kinderopvang?

Op 1 januari 2020 treedt de aangepaste Regeling Wet kinderopvang in werking. De eisen die aan de administratie van kinderopvangorganisaties worden gesteld, worden gewijzigd. Dat betekent dat kinderopvangorganisaties bepaalde gegevens moeten opnemen in hun administratie, zodat de Belastingdienst deze kan ontvangen.

Het gaat bijvoorbeeld om het BurgerServiceNummer (BSN), de naam en geboortedatum van zowel het kind als de ouder(s) en het aantal afgenomen uren kinderopvang, gemiddeld uurtarief en einddatum van de opvang. Kijk hier voor een volledig overzicht van de gegevens.

Artikel 11 van de Regeling Wet kinderopvang is hiervoor aangevuld met:

  • Jaaroverzichten en maandoverzichten met afgenomen uren (per maand en per jaar), gemiddelde uurprijs, uniek registratienummer (LRK) en BSN en geboortedatum van de ouder;
  • Einddatum (datum waarop de overeenkomst is of wordt beëindigd);
  • Betaalbewijzen.

Voor kindercentra zijn al deze gegevens nieuw opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang. Voor gastouderbureaus zijn alleen de maandoverzichten en einddata nieuw.
De aangepaste Regeling Wet kinderopvang is op 29 november 2019 in de Staatscourant geplaatst. De aangepaste Regeling vindt u hier.