Wat gebeurt er wanneer de kinderopvangorganisatie de opvanggegevens te laat aanlevert?

U ontvangt een herinnering om de gegevens alsnog aan te leveren. Wanneer een levering te vaak te laat wordt ontvangen, neemt de Belastingdienst contact op met de kinderopvangorganisatie om te horen welke belemmeringen hierin een rol spelen en hoe deze weggenomen kunnen worden. Bij voortdurende ingebrekestelling zal de Belastingdienst vanaf 2021 overgaan tot handhaving.

Het niet of niet tijdig aanleveren van de vereiste gegevens leidt ertoe dat verschillen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie niet of pas later kunnen worden onderkend. De consequentie hiervan is dat de Belastingdienst ouders dan niet of pas later kan ondersteunen door hen te informeren wanneer er sprake is van een afwijking. Hierdoor ontvangen ouders niet of niet tijdig het juiste bedrag. Als gevolg hiervan worden ouders in een laat stadium geconfronteerd met terugvordering van grote bedragen. Dit leidt tot stress, problemen en soms grote financiële moeilijkheden.