Wat gebeurt er wanneer de kinderopvangorganisatie de opvanggegevens niet aanlevert?

Het jaar 2020 is een overgangsjaar dat wordt gebruikt om de nieuwe wijze van gegevensverstrekking in te richten, eigen te maken en uit te voeren. Indien gegevens (nog) niet aangeleverd kunnen worden, neemt de Belastingdienst contact op met de kinderopvangorganisatie om te bezien welke belemmeringen hierin een rol spelen en hoe deze weggenomen kunnen worden.
Het niet aanleveren van de vereiste gegevens leidt ertoe dat verschillen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie niet kunnen worden onderkend. De consequentie hiervan is dat de Belastingdienst ouders dan niet kan informeren wanneer er sprake is van een afwijking. Hierdoor ontvangen ouders niet of niet tijdig het juiste bedrag. Als gevolg hiervan worden ouders in een laat stadium geconfronteerd met terugvordering van grote bedragen. Dit leidt tot stress, problemen en soms grote financiële moeilijkheden.