Wat betekent de wijziging voor de kinderopvangorganisaties?

Wat de wijziging concreet voor een organisatie betekent, is afhankelijk van de huidige situatie:

 • Kinderopvangorganisaties die nog nooit opvanggegevens hebben geleverd aan de Belastingdienst:
  Deze kinderopvangorganisaties gaan in 2020 voor het eerst opvanggegevens aan de Belastingdienst leveren. De aanlevering is maandelijks en gaat gefaseerd van start. De Belastingdienst neemt contact op wanneer de organisatie kan starten met leveren. Vanaf 2021 moeten alle organisaties structureel maandelijks leveren.
   
 • Kinderopvangorganisaties die op dit moment jaarlijks opvanggegevens leveren aan de Belastingdienst: 
  Deze kinderopvangorganisaties gaan in 2020 opvanggegevens maandelijks aan de Belastingdienst leveren. Deze aanlevering gaat gefaseerd van start. De Belastingdienst neemt contact op wanneer de organisatie kan starten met leveren. Vanaf 2021 moeten alle organisaties structureel maandelijks leveren. Daarnaast verandert de gegevensset vanaf 2020. Het gaat om minder gegevens dan nu worden geleverd.
   
 • Kinderopvangorganisaties die al maandelijks opvanggegevens aan de Belastingdienst leveren:
  Deze kinderopvangorganisaties blijven maandelijks aanleveren. Daarbij wijzigt de gegevensset vanaf 2020. In de maanden januari tot en met maart leveren zij tijdelijk niet in verband met de hiervoor benodigde aanpassing van de systemen. Vanaf april gaan zij weer leveren, maar op dat moment leveren zij ook de gegevens aan over alle voorgaande maanden in 2020. In de nieuwe situatie zijn de gegevens minder uitgebreid dan de gegevens die nu worden gevraagd.


De Belastingdienst/Toeslagen heeft in de brief naar kinderopvangorganisaties toegelicht wat er van hen wordt gevraagd. Daarnaast zullen er begin 2020 diverse bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de wijzigingen worden toegelicht.