Wanneer moeten kinderopvangorganisaties op maandelijkse basis gaan aanleveren aan de Belastingdienst?

De Belastingdienst gaat kinderopvangorganisaties benaderen om in 2020 te starten met de maandelijkse gegevensverstrekking. Het jaar 2020 is een overgangsjaar dat wordt gebruikt om de nieuwe wijze van gegevensverstrekking in te richten, eigen te maken en uit te voeren. In overleg worden kinderopvangorganisaties hierbij ondersteund. Vanaf 1 januari 2021 worden alle kinderopvangorganisaties gehouden aan de plicht maandelijks gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst.