Waarom wijzigen er enkele zaken in het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst?

De Belastingdienst wil op basis van gegevens die bij kinderopvangorganisaties beschikbaar zijn eerder verschillen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie signaleren. Door kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens aan te laten leveren, kan de Belastingdienst ouders eerder informeren wanneer er sprake is van een afwijking. Zo kan de kans op hoge terugvorderingen worden verkleind. Kijk hier (link naar dataset) voor een volledig overzicht van de gegevens. De aanpassing in het aanleveren van gegevens is onderdeel van het verbetertraject Kinderopvangtoeslag. U leest er hier meer over.