Een ouder wil bepaalde gegevens niet verstrekken, wat nu?

Als de ouder niet (alle) gegevens kan/wil verstrekken, levert de kinderopvangorganisatie de gegevens die wel bekend zijn. Indien gegevens pas op een later moment aan de kinderopvangorganisatie verstrekt worden, bijvoorbeeld een BSN, levert de kinderopvangorganisatie bij de volgende levering deze gegevens alsnog aan, ook voor de eerdere maanden van het jaar. In hoeverre de Belastingdienst iets met de aangeleverde gegevens kan, hangt af van welke gegevens ontbreken. Wanneer er onvoldoende gegevens worden geleverd, kan de Belastingdienst de ouder niet informeren over een mogelijke benodigde bijstelling van de kinderopvangtoeslag. Als gevolg hiervan worden ouders in een laat stadium geconfronteerd met terugvordering van grote bedragen. In bepaalde gevallen zal de Belastingdienst de gegevens bij de ouder zelf opvragen. Dit vraagt extra inspanning van de ouder en kan invloed hebben op de doorlooptijd. Daarnaast gaat de Belastingdienst in dit geval in gesprek met de kinderopvangorganisatie om te bekijken hoe de kinderopvangorganisatie ondersteund kan worden bij het verkrijgen van de benodigde gegevens.