Eerste kwartaalrapportage kinderopvang 2020

In juli is de eerste Kwartaalrapportage kinderopvang op rijksoverheid gepubliceerd. Deze bevat het gemiddelde gebruik en tarieven van kinderopvang, ingeschreven locaties en de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie.

Het aantal kinderen dat naar de opvang gaat met kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal verder gestegen naar gemiddeld 847.000 kinderen. De gemiddelde door ouders opgegeven tarieven zijn gestegen. In de dagopvang ligt het gemiddelde uurtarief €0,02 boven de maximum uurprijs. Bij de buitenschoolse opvang is dit €0,43. Bij  gastouderopvang liggen de uurtarieven ongeveer €0,05 onder de maximum uurprijs.

De gevolgen van Corona zijn in deze kwartaalcijfers waarschijnlijk nog niet zichtbaar, want het betreft de cijfers over de eerste drie maanden. De staatssecretaris blijft de ontwikkelingen volgen.  Later in het jaar volgen de cijfers voor het tweede en derde kwartaal. Ook deze worden op rijksoverheid.nl en deze website gepubliceerd.

Bekijk de eerste kwaartaalrapportage via onderstaande link.