Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. Het is de bedoeling dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de nieuwe financiering gaat uitvoeren.

Waarom kinderopvang op een nieuwe manier financieren?

Als kinderopvangorganisatie krijgt u de rijksbijdrage (de huidige kinderopvangtoeslag) en de eigen bijdrage van ouders rechtstreeks uitbetaald. Dit nadat u het kostenoverzicht via een digitaal portaal heeft verstuurd naar DUO. Zij maken het hele bedrag in één keer aan u over.

Voor kinderopvangorganisaties

Als kinderopvangorganisatie krijgt u de rijksbijdrage (de huidige kinderopvangtoeslag) en de eigen bijdrage van ouders rechtstreeks uitbetaald. Dit nadat u het kostenoverzicht via een digitaal portaal heeft verstuurd naar DUO. Zij maken het hele bedrag in één keer aan u over.

Voor ouders

Als ouder betaalt u uw bijdrage straks aan DUO. Daarna berekent DUO uw maandelijkse bijdrage op basis van uw inkomen. DUO vult uw bijdrage aan met de rijksbijdrage (de huidige kinderopvangtoeslag). Daarna maken zij het hele bedrag over naar de kinderopvangorganisatie.

Planning nieuw betalingssysteem

Bij de verder uitwerking van de plannen zijn vertegenwoordigers van de sector, brancheorganisaties en ouders betrokken. De verwachting is dat in 2018 het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Zie hier een brief van 6 februari van staatssecretaris Van Ark aan de kamer.