Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Bij de uitwerking van deze verbeteringen worden vertegenwoordigers betrokken van ouders en ondernemers in de kinderopvang.

Aanleiding onderzoek andere manier van financiering

De huidige wijze van voorschieten van de kinderopvangtoeslag leidt bij een deel van ouders tot financiële problemen. Met name bij ouders met lage inkomens en een wisselend inkomen. Dat was voor het kabinet aanleiding om een andere manier van financieren van de kinderopvang te onderzoeken.

Verbeterde dienstverlening Belastingdienst

Kinderopvangorganisaties gaan maandelijks factuurgegevens aanleveren bij de Belastingdienst. Op basis van die gegevens controleert de Belastingdienst of ouders niet te veel voorschot ontvangen. Ook krijgen ouders persoonlijke begeleiding en wordt de digitale dienstverlening verder uitgebouwd.

Niet via DUO

Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over te maken naar de kinderopvangorganisaties, gaat niet door.