Financiering

Kinderopvang moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De overheid werkt daarom continu aan het verbeteren van het financiële stelsel.

Om ouders tegemoet te komen en kinderopvang betaalbaar te maken, biedt de overheid kinderopvangtoeslag aan gezinnen waarin beide ouders werken. Op deze manier stimuleert de overheid ouders om te gaan werken, waardoor zij inkomen verwerven en hun loopbaan ontwikkelen.