160 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verstrekt SZW subsidie voor opleiding nu er extra eisen aan scholing worden gesteld?

Nee. SZW heeft het maximum uurtarief opgehoogd voor de scholingseisen. Alle IKK-maatregelen met budgettaire gevolgen zijn ...

Vraag en antwoord

Moet de pedagogisch beleidsmedewerker een betaalde kracht zijn?

Ja. In de wet staat dat de pedagogische beleidsmedewerker 'bezoldigd' is.

Vraag en antwoord

Zijn er tips hoe ik de invulling van de pedagogisch beleidsmedewerker kan organiseren, vooral als kleine onderneming?

Hieronder treft u tips van andere ondernemers. Let wel, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ga met andere (kleine) ondernemingen ...

Vraag en antwoord

1e kwartaalrapportage kinderopvang 2018

Publicatie | 26-06-2018

Presentatie | Pedagogisch beleidsmedewerker

Publicatie | 22-06-2018

Wie ontvangt coaching en hoeveel uur?

Op basis van de regelgeving geldt dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt. De coaching geldt niet alleen ...

Vraag en antwoord

Hoe moeten uitzendkrachten en beroepskrachten met een flexibel contract worden meegeteld?

Zowel uitzendkrachten als beroepskrachten met een flexibel contract tellen mee in het totaal aantal fte beroepskrachten voor de ...

Vraag en antwoord

De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich onder andere bezig met het coachen van beroepskrachten. Welke medewerkers worden bedoeld met beroepskrachten?

Een beroepskracht is een pedagogisch medewerker die werkzaam is bij een kindercentrum.

Vraag en antwoord

Presentatie | Toezicht

Publicatie | 20-06-2018

Presentatie | Betrekken oudercommissie

Publicatie | 20-06-2018