160 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Infokaart btw-afdracht

Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Zowel ...

Publicatie | 11-10-2018

2e kwartaalrapportage kinderopvang 2018

Publicatie | 08-10-2018

Kamerbrief resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse BKR

Kamerbrief resultaten en vervolgstappen verschillenanalyse bkr

Brief | 20-09-2018

Geldt de 10 uur coaching per jaar van de pedagogisch beleidsmedewerker per fte beroepskracht?

Ja, voor de berekening van de ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s) voor de coaching van beroepskrachten dient de ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik vinden welke EHBO-certificaten zijn aangewezen?

De volgende certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen:

Vraag en antwoord

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Publicatie | 26-07-2018

Eindrapportage 2018 vervolgonderzoek harmonisatie PSZ

Publicatie | 26-07-2018

Kamerbrief stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voorgenomen maatregelen ter verdere ...

Brief | 26-07-2018

Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

Brief | 26-07-2018

Zijn er tips hoe ik de invulling van de BKR kan organiseren, vooral als kleine onderneming?

Tijdens de bijeenkomsten IKK in juni 2018 is met houders gesproken over oplossingsrichtingen voor de nieuwe BKR.

Vraag en antwoord