Documenten

214 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Brieven wijziging Regeling Wet kinderopvang

Brief | 15-11-2019

Aanmeldformulier testen kinderopvangtoeslag app

Formulier | 08-11-2019

Geldt er ook een taaleis voor het Duits, Engels of Frans ingeval van meertalige buitenschoolse opvang als bedoeld in artikel 1.55, derde lid, van de Wko?

Ja, een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of ...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen 3F en B2?

Het taalniveau ‘Nederlands 3F’ verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en is bedoeld voor ...

Vraag en antwoord

Geldt de taaleis ook voor beroepskrachten op een meertalige buitenschoolse opvang?

Ja, de taaleis geldt ook op een meertalige buitenschoolse opvang. Daar waar meertalige buitenschoolse opvang wordt geboden (als ...

Vraag en antwoord

Geldt de taaleis ook voor kindercentra waar naast de Nederlandse taal mede een andere taal als voertaal wordt gebruikt omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt (op grond van artikel 1.55 tweede lid van de Wet kinderopvang)?

Ja, de taaleis geldt ook wanneer er naast de Nederlandse taal mede een andere voertaal wordt gebruikt op het kindercentrum. Een ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Kamerstuk | 22-10-2019

Infographic KOT

Publicatie | 21-10-2019

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Wat houdt de rol van pedagogisch ...

Brochure | 16-10-2019

Beantwoording Kamervragen over ongeldigheid diploma medewerkers kinderopvang door nieuwe cao

Kamerstuk | 16-10-2019