167 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief uitkomsten Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang ...

Brief | 28-02-2019

Brief: Toelating Stint op openbare weg formeel ingetrokken

Brief | 05-02-2019

GGD GHOR brochure 'Toezicht en handhaving Kinderopvang'

Brochure | 16-01-2019

Babyscholing bij het Jeugdinstituut

Video | 21-12-2018

Brief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer met een voortgangsbrief geïnformeerd over het verbetertraject ...

Brief | 20-12-2018

Mag het aantal minimale uren inzet voor de pedagogisch beleidsmedewerker vrij verdeeld worden?

Het aantal kindercentra bepaalt het aantal uur minimale inzet voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische ...

Vraag en antwoord

Moet bij de berekening van het aantal fte aan flexibele arbeid het 13-weken-rekenvoorbeeld gebruikt worden?

Alle pedagogisch medewerkers op het kindercentrum, ontvangen jaarlijks pedagogische coaching. Dit geldt ook voor pedagogisch ...

Vraag en antwoord

Op welk niveau mag de ondernemer gebruik maken van maatwerk bij de verdeling van de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker(s)?

Ondernemingen kennen verschillende rechtsvormen en eigendomsstructuren, zoals meerdere BV’s. Op het niveau van de houder is ...

Vraag en antwoord

Tellen voorbereidingsuren ook mee voor de coaching?

Tellen voor de ingezette uren coaching mee bijvoorbeeld het opnemen van praktijksituaties (video-interactiebegeleiding) en het ...

Vraag en antwoord

Kan een beleidsmedewerker C ingezet worden als pedagogisch beleidsmedewerker in het kader van wettelijke kwaliteitseisen?

Ja, dat kan. Als de beleidsmedewerker C (cao Kinderopvang) of beleidsmedewerker 3 (cao Sociaal werk) binnen de huidige ...

Vraag en antwoord