Documenten

192 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is het verschil tussen 3F en B2?

Het taalniveau ‘Nederlands 3F’ verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en is bedoeld voor ...

Vraag en antwoord

Geldt de taaleis ook voor beroepskrachten op een meertalige buitenschoolse opvang?

Ja, de taaleis geldt ook op een meertalige buitenschoolse opvang. Daar waar meertalige buitenschoolse opvang wordt geboden (als ...

Vraag en antwoord

Geldt de taaleis ook voor kindercentra waar naast de Nederlandse taal mede een andere taal als voertaal wordt gebruikt omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt (op grond van artikel 1.55 tweede lid van de Wet kinderopvang)?

Ja, de taaleis geldt ook wanneer er naast de Nederlandse taal mede een andere voertaal wordt gebruikt op het kindercentrum. Een ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Kamerstuk | 22-10-2019

Infographic KOT

Publicatie | 21-10-2019

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Wat houdt de rol van pedagogisch ...

Brochure | 16-10-2019

Beantwoording Kamervragen over ongeldigheid diploma medewerkers kinderopvang door nieuwe cao

Kamerstuk | 16-10-2019

Kabinetsreactie advies ‘Prikken voor elkaar’

Brief | 11-10-2019

Notitie 'Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland"

Publicatie | 11-10-2019

Kamerbrief resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de resultaten en de stand van zaken van een aantal onderzoeken ...

Brief | 10-09-2019