Documenten

214 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Mijn kind gaat naar een peuterspeelzaal. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Werken u en uw toeslagpartner? Of volgt u een traject naar werk, doet u een opleiding ...

Vraag en antwoord

Wat is een kindercentrum?

Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil in taalniveau tussen de kinderopvang en de voorschoolse educatie?

Een pedagogisch medewerker kinderopvang moet beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge ...

Vraag en antwoord

Wat houdt het minimum taalniveau van 3F of B2 in?

Een pedagogisch medewerker moet op uiterlijk 1 januari 2025 beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de ...

Vraag en antwoord

Worden de tijdstippen voor de drie-uursregeling per kindercentrum of per groep vastgesteld?

Dat mag allebei. De tijdstippen waarbinnen afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio kunnen per groep verschillend zijn.

Vraag en antwoord

Van welke beroepskracht-kindratio moet je uitgaan bij het bepalen van het maximum aantal vaste gezichten?

Het vaste gezichtencriterium geldt per kind. Dat wil zeggen dat per kind bekeken dient te worden hoeveel vaste gezichten er ...

Vraag en antwoord

Hoeveel vaste gezichten mogen er maximaal zijn?

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal twee vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of 2 ...

Vraag en antwoord

Wat is een vast gezicht?

Een vast gezicht is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind aanwezig is.

Vraag en antwoord

Als er op één adres zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is, is één volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat op dat adres dan voldoende?

Nee, voor beide kindercentra geldt dat er één volwassene beschikbaar moet zijn met een geldig kinder-EHBO-certificaat. Om ...

Vraag en antwoord

Is wettelijk bepaald hoe de ontwikkeling van het kind moet worden vastgelegd?

Er zijn wettelijk geen inhoudelijke of methodische eisen gesteld omtrent het volgen van de ontwikkeling van het kind of het ...

Vraag en antwoord