Documenten

214 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

In de wet- en regelgeving zijn concretere pedagogische doelen vastgelegd per 1 januari 2018. Moet ik mijn pedagogisch beleidsplan nu aanpassen?

Het is mogelijk dat aanpassing noodzakelijk is, als de nieuwe pedagogische doelen uit het Besluit kwaliteit kinderopvang nog niet ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt er omgegaan met kindercentra die niet voldoen aan de eisen?

GGD’en controleren of er wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen. Gemeenten handhaven conform hun handhavingsbeleid ...

Vraag en antwoord

Mijn kindercentrum is nu een gelijkwaardig alternatief voor de buitenspeelruimte. Dit is niet meer mogelijk per 1 januari 2018, maar ik voldoe nog niet aan de eisen aan de buitenspeelruimte. Wat nu?

De mogelijkheid om af te wijken van een kwaliteitseis door middel van het gelijkwaardig alternatief is vervallen per 1 januari ...

Vraag en antwoord

Geldt de minimum taaleis in het Nederlands ook voor kinderopvangorganisaties waar Fries gesproken wordt?

Ja, er wordt geen uitzondering gemaakt voor kindercentra waarin een streektaal of de Friese taal wordt gehanteerd als voertaal.

Vraag en antwoord

Ik heb een BHV-diploma. Is dat ook voldoende?

Of een BHV-diploma volstaat, hangt af van de inhoud van de betreffende BHV-cursus.

Vraag en antwoord

Bestuurlijke afspraken VNG en het ministerie van SZW

Gemeenten houden een belangrijke rol bij het kortdurend voorschools aanbod en de voorschoolse educatie. De gemeenten blijven ook ...

Publicatie | 14-09-2017

Mijn kind gaat naar een peuterspeelzaal. Wanneer krijg ik kinderopvangtoeslag?

Komt u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking en vraagt u de kinderopvangtoeslag tussen 1 en 15 november 2017 aan, dan krijgt u ...

Vraag en antwoord

Mijn kind gaat naar een peuterspeelzaal. Wat is de deadline voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan binnen 3 maanden na de maand waarin u gebruik gaat maken van kinderopvang. Dus uiterlijk op 30 ...

Vraag en antwoord

Mijn kind gaat naar een peuterspeelzaal. Op hoeveel kinderopvangtoeslag heb ik recht?

Als u de aanvraag voor 15 november 2017 heeft ingediend, kunt u vanaf 9 december 2017 in Mijn toeslagen op toeslagen.nl zien ...

Vraag en antwoord

Mijn kind gaat naar een peuterspeelzaal. Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen?

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u onder andere het volgende nodig:

Vraag en antwoord