Documenten

209 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Voor peuterspeelzalen: er wordt door de peuterspeelzaal ook gebruik gemaakt van de klaslokalen van de school. Mogen die ruimtes meetellen voor het minimum aantal m2 binnenspeelruimte?

Klaslokalen mogen gebruikt worden als binnenspeelruimte mits voldaan wordt aan de wettelijke eisen aan de binnenspeelruimte.

Vraag en antwoord

Poster: Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

Per 1 januari 2018 gaan voor peuterspeelzalen dezelfde voorwaarden gelden als voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat u ...

Brochure | 23-10-2017

Het is lastig geschikte pedagogisch medewerkers te vinden. Hoe kan invulling worden gegeven aan de beroepskracht-kindratio voor baby’s?

Het vinden van geschikt personeel kost tijd. Om organisaties hier voldoende tijd voor te geven, is besloten om de aangescherpte ...

Vraag en antwoord

Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen treden in werking per 1 januari 2018. Een aantal eisen treedt op een later tijdstip ...

Vraag en antwoord

Wat als de pedagogisch medewerker niet aan kan tonen over de mondelinge taalvaardigheid te beschikken op niveau 3F of B2?

Voor de invoering van de minimum taaleis geldt een ruime ingroeiperiode van vijf jaar. Dit biedt aan organisaties de ruimte om ...

Vraag en antwoord

De versoepeling van de beroepskracht-kindratio in de BSO treedt in werking per 1 januari 2019. Mag deze versoepeling al eerder worden doorgevoerd?

Nee. De versoepeling van de beroepskracht-kindratio van kinderen van 7 jaar en ouder treedt per 1 januari 2019 in werking en mag ...

Vraag en antwoord

Wanneer krijgen kinderopvangorganisaties een kwaliteitsoordeel?

In haar brief van november jl. gaf Staatssecretaris Van Ark aan dat GGD GHOR NL de afgelopen tijd heeft gewerkt aan een ...

Vraag en antwoord

Moeten peuterspeelzalen per 1 januari 2018 aan alle eisen voldoen?

Ja, vanaf dat moment gelden voor peuterspeelzalen dezelfde eisen als voor de dagopvang en bestaat er voor werkende ouders een ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat de toezichthouder de nieuwe eisen controleren?

Voor vragen met betrekking tot het toezicht op de nieuwe eisen kunt u zich richten tot de toezichthouder. De presentaties op de ...

Vraag en antwoord

Hoe kom ik van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid naar een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Het is niet meer verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren. In plaats daarvan wordt in het beleid vastgelegd ...

Vraag en antwoord