Documenten

214 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat voor informatie kun je overdragen als een kind naar de basisschool gaat?

Het delen van informatie door het kinderdagverblijf met de basisschool is belangrijk voor een goede overdracht van een kind.

Vraag en antwoord

Hoe zit het met de privacy van gegevens bij de overdracht van kinderen naar de basisschool?

De pedagogisch medewerker mag gegevens over kinderen niet zomaar naar de leerkracht van de basisschool sturen. In de wet is ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik rekening mee houden bij de overdracht van een kind van het kinderdagverblijf naar de basisschool?

Enkele tips bij de overdracht van een kind naar de basisschool.

Vraag en antwoord

Waar kan ik vinden waar de scholing voor werken met baby’s aan moet voldoen?

In de cao Kinderopvang staat de scholing voor het werken met baby’s benoemd en nader uitgewerkt in de kwalificatie-eisen voor de ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik de uitwerking van het opleidingsplan vinden?

De uitwerking van het opleidingsbeleid staat in de cao Kinderopvang in artikel 9.1.

Vraag en antwoord

Voor peuterspeelzalen: er wordt door de peuterspeelzaal ook gebruik gemaakt van de klaslokalen van de school. Mogen die ruimtes meetellen voor het minimum aantal m2 binnenspeelruimte?

Klaslokalen mogen gebruikt worden als binnenspeelruimte mits voldaan wordt aan de wettelijke eisen aan de binnenspeelruimte.

Vraag en antwoord

Poster: Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

Per 1 januari 2018 gaan voor peuterspeelzalen dezelfde voorwaarden gelden als voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat u ...

Brochure | 23-10-2017

Het is lastig geschikte pedagogisch medewerkers te vinden. Hoe kan invulling worden gegeven aan de beroepskracht-kindratio voor baby’s?

Het vinden van geschikt personeel kost tijd. Om organisaties hier voldoende tijd voor te geven, is besloten om de aangescherpte ...

Vraag en antwoord

Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen zijn in werking getreden op 1 januari 2018 of 1 januari 2019. Een aantal eisen treedt ...

Vraag en antwoord

Wat als de pedagogisch medewerker niet aan kan tonen over de mondelinge taalvaardigheid te beschikken op niveau 3F of B2?

Voor de invoering van de minimum taaleis geldt een ruime ingroeiperiode van vijf jaar. Dit biedt aan organisaties de ruimte om ...

Vraag en antwoord