158 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waar kan ik een overzicht vinden van de beroepskracht-kindratio en groepssamenstellingen die ingaan per 1 januari 2019?

De Rekenhulp IKK vindt u  hier.

Vraag en antwoord

Hoe bereken je de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker?

De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Vraag en antwoord

Telt de pedagogisch beleidsmedewerker mee in de beroepskracht-kindratio?

Pedagogisch beleidsmedewerkers worden meegeteld als zij tijdens het coachen de reguliere werkzaamheden van een pedagogisch ...

Vraag en antwoord

In welke situatie(s) moet er een achterwachtregeling in het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan?

Als het tijdens de openingsuren mogelijk is dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, moet er een ...

Vraag en antwoord

Wat betekent het dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel moet zijn?

Het beleid wordt bijgesteld zodra er aanleiding voor is.

Vraag en antwoord

Moeten de taken m.b.t. het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind door de mentor gedaan worden?

De regelgeving schrijft niet voor dat deze taken door de mentor moeten worden uitgevoerd. De combinatie van ontwikkelingsgericht ...

Vraag en antwoord

Moet degene met een kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker zijn?

De regelgeving schrijft niet voor dat de degene met het kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker is.

Vraag en antwoord

Moet de mentor één van de vaste gezichten van het kind zijn?

De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn, maar moet wel als pedagogisch medewerker werkzaam op de ...

Vraag en antwoord