De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders. Is er een wettelijk minimum gesteld voor het aantal besprekingen per jaar?

Nee, er zijn in de wet- en regelgeving geen minimumeisen aan het aantal besprekingen gesteld.

De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders. De kinderopvangondernemer stelt in het pedagogisch beleidsplan vast hoe de invulling is van het mentorschap. Ouders kunnen zelf ook initiatief nemen tot een gesprek met de mentor.