Wat te doen bij een melding van een besmetting?

Melding van een besmetting? – neem dan contact op met de GGD.

  • Een melding van een besmetting kan op meerdere plekken in de kinderopvangorganisatie terecht komen. Zorg dat de coronacoördinator/preventiemedewerker snel op de hoogte is. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor de GGD.
  • Als de besmetting door de GGD wordt gemeld, volg dan eventuele adviezen op, en volg de afspraken die u al met de GGD heeft gemaakt over welke leerlingen direct naar huis moeten. 
  • Als geen contact met de GGD tot stand komt, dan volgt de kinderopvangorganisatie de eerder gemaakte afspraken met de GGD over welke kinderen en personeelsleden direct naar huis moeten.