Wat is een kindercentrum?

Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

In een kindercentrum is sprake van óf dagopvang óf buitenschoolse opvang. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep). Het maakt daarbij niet uit of dagopvang en buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. of dat ze van dezelfde eigenaar zijn. Er is sprake van twee registraties in het Register kinderopvang.

In de praktijk betekent dat in het hierboven genoemde voorbeeld dus dat er bijvoorbeeld 2 x 50 uur beleidswerk door de pedagogisch beleidsmedewerker moet worden geteld en dat er twee volwassenen aanwezig zijn met een kinder-EHBO certificaat.