Wanneer krijgen kinderopvangorganisaties een kwaliteitsoordeel?

In haar brief van november jl. gaf Staatssecretaris Van Ark aan dat GGD GHOR NL de afgelopen tijd heeft gewerkt aan een projectplan voor een kwaliteitsoordeel. Van Ark wil eerst bezien in hoeverre In-één-oogopslag en de doorontwikkeling ervan voorziet in de behoefte van ouders. Na de evaluatie van In-één-oogopslag en de doorontwikkeling hiervan, bekijkt zij of er aanvullende maatregelen nodig zijn en zo ja, of een kwaliteitsoordeel kinderopvang daarbij van toegevoegde waarde is.

Lees hier de brief van Staatssecretaris van Ark.


In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD en staat per opvanglocatie in het landelijk register kinderopvang (LRK). Meer weten over In-één-oogopslag? Bekijk dit nieuwsbericht.