Waar kan ik vinden waar de scholing voor werken met baby’s aan moet voldoen?

In de cao Kinderopvang staat de scholing voor het werken met baby’s benoemd en nader uitgewerkt in de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker (pag. 93 onder g) en Bijlage II op pagina 170. De cao Kinderopvang vindt u hier.

Het scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang vindt u  hier.

Voor het antwoord op veelgestelde vragen over de babyscholing kunt u hier terecht.