Mogen we gebruik blijven maken van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid?

Ja, dat mag, maar hoeft niet.

Zorg er in ieder geval voor dat voldaan wordt aan de nieuwe eisen gesteld aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Mogelijk moet daarvoor de risico-inventarisatie aangevuld of gewijzigd worden.