Moeten de taken m.b.t. het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind door de mentor gedaan worden?

De regelgeving schrijft niet voor dat deze taken door de mentor moeten worden uitgevoerd. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt wel dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden tijdig worden gesignaleerd en opgepakt.

In de dagopvang wordt het kind gevolgd en gestimuleerd in een doorlopende ontwikkellijn, dit wordt overgedragen naar basisschool en buitenschoolse opvang. Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind worden gesignaleerd en de ouders worden doorverwezen voor verdere ondersteuning.