Moet de mentor één van de vaste gezichten van het kind zijn?

De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn, maar moet wel als pedagogisch medewerker werkzaam op de stamgroep of basisgroep van het kind. Omdat het essentieel is dat de mentor het kind echt kent.