In welke situatie(s) moet er een achterwachtregeling in het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan?

Als het tijdens de openingsuren mogelijk is dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, moet er een achterwachtregeling zijn.

De achterwacht is een volwassene die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. In de situatie dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is in het kindercentrum vanwege de drie-uursregeling, is een achterwacht niet voldoende. Op dat moment dient er een andere volwassene aanwezig te zijn in het kindercentrum.

De achterwachtregeling is niet gewijzigd. De plek waarop de achterwachtregeling wordt vastgelegd wel, namelijk in het veiligheids- en gezondheidsbeleid in plaats van in het pedagogisch beleidsplan.