Hoeveel vaste gezichten mogen er maximaal zijn?

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal twee vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of 2 pedagogisch medewerkers vereist zijn. Er zijn maximaal drie vaste gezichten toegestaan bij een groepssamenstelling die drie of meer pedagogisch medewerkers vereist.

Voor kinderen van 1 jaar en ouder verandert het vastegezichtencriterium niet ten opzichte van de huidige regelgeving. Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt in de dagopvang dat maximaal drie vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of twee pedagogisch medewerkers vereist zijn. Er zijn maximaal vier vaste gezichten toegestaan voor kinderen van 1 jaar en ouder bij een groepssamenstelling die drie of meer pedagogisch medewerkers vereist.