Hoe geeft de pedagogisch beleidsmedewerker vorm aan de coaching van de pedagogisch medewerkers?

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en  professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint iedere medewerker bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.  Om maatwerk te kunnen leveren aan de behoeften van het kindercentrum èn de betreffende medewerkers schrijft de wet niet concreet voor hóe die coaching eruit moet zien. U kunt denken aan training-on-the-job activiteiten met praktische aanwijzingen tijdens de werkzaamheden, aan thematische groepssessies over bijvoorbeeld taalontwikkeling bij jonge kinderen of aan individuele feedback-momenten. Zolang de coaching maar gericht is op verbeteren van de kwaliteit van de pedagogische dienstverlening.