Waar kan ik de uitwerking van het opleidingsplan vinden?

De uitwerking van het opleidingsbeleid staat in de cao Kinderopvang in artikel 9.1.