Komen er ook zelftesten beschikbaar voor medewerkers van gastouderbureaus?

Er komen alleen zelftesten beschikbaar voor de gastouders zelf, dus niet voor de houders en medewerkers van de gastouderbureaus. Er is voor gekozen om de zelftesten beschikbaar te stellen voor medewerkers in de kinderopvang en gastouders die op een groep werken of, in het geval een gastouder, zelf kinderen opvangen en daardoor nauw contact hebben met kinderen. We gaan er vanuit dat medewerkers van een gastouderbureau de gastouders en vraagouders alleen incidenteel bezoeken indien dit noodzakelijk is en dan de voorzorgsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, in acht nemen.