Het is lastig geschikte pedagogisch medewerkers te vinden. Hoe kan invulling worden gegeven aan de beroepskracht-kindratio voor baby’s?

Het vinden van geschikt personeel kost tijd. Om organisaties hier voldoende tijd voor te geven, is besloten om de aangescherpte beroepskracht-kindratio voor baby’s niet per 1 januari 2018, maar per 1 januari 2019 in te voeren.

Organisaties hebben hierdoor ruim een jaar extra de tijd om extra personeel aan te trekken.