De versoepeling van de beroepskracht-kindratio in de BSO treedt in werking per 1 januari 2019. Mag deze versoepeling al eerder worden doorgevoerd?

Nee. De versoepeling van de beroepskracht-kindratio van kinderen van 7 jaar en ouder treedt per 1 januari 2019 in werking en mag pas vanaf dat moment worden toegepast.