Protocol heropening kinderopvang

Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang. De sector heeft een protocol opgesteld als handreiking bij het opstarten van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne en bevat algemene maatregelen. Daarnaast dienen houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol te ontwikkelen.