Voorbeeld in één-oogopslag

In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK).