Poster: Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

Per 1 januari 2018 gaan voor peuterspeelzalen dezelfde voorwaarden gelden als voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat u misschien recht hee op kinderopvangtoeslag.

Folder voor ouders

Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal krijgen dan misschien recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders van een kind op een peuterspeelzaal geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen zij mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan voorschoolse voorzieningen. De folder voor ouders met een kind op een peuterspeelzaal bevat informatie hierover.