Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De belangrijkste aanpassingen staan in deze brochure.