Brief sectorpartijen: Uitwerking kwaliteitseisen

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Een aantal kwaliteitseisen krijgt verder vorm in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De uitwerking van deze eisen is gebeurd in nauw overleg met alle betrokken sectorpartijen.

Waarschijnlijk worden de algemene maatregel van bestuur en de regeling in september 2017 gepubliceerd. In deze brief aan de sectorpartijen staat alvast informatie over de kwaliteitseisen die uitgewerkt worden in de regeling.