93 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Moet het half uur afwijken van de BKR in de bso ook vastgelegd worden in het pedagogisch beleidsplan?

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder...

Vraag en antwoord

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. Wilt u weten welke wijzigingen er nog aankomen in 2019 en 2023? Deze...

Publicatie | 15-05-2018

Kamerbrief aanpassing financieringssystematiek KO

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief Kinderopvang: betere informatie voor ouders en toekomst kwaliteitsoordeel

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer dat zij, alvorens met een kwaliteitsoordeel kinderopvang verdere...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Voorbeeld in één-oogopslag

In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in...

Publicatie | 13-04-2018

Toezicht en handhaving in de kinderopvang - onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs

Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark (SZW) over de toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2018

Waar kan ik de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch beleidsmedewerker vinden?

Er worden kwalificatie-eisen gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarbij wordt verwezen vanuit de regelgeving naar de...

Vraag en antwoord

Rapportage onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio

De rapportage van SEO Economisch Onderzoek naar de effecten van de aanscherping van de beroepskracht-kindratio per 1 januari 2019.

Publicatie | 16-03-2018

Kamerbrief uitkomsten onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio

In de kamerbrief gaat Staatssecretaris van Ark in op het onderzoek naar de aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR)....

Publicatie | 16-03-2018

Feitelijke vragen en antwoorden LKK

In dit document beantwoordt Staatssecretaris van Ark feitelijke vragen over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang -...

Publicatie | 16-03-2018