62 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en

Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan...

Brief | 16-11-2017

Wat voor informatie kun je overdragen als een kind naar de basisschool gaat?

Het delen van informatie door het kinderdagverblijf met de basisschool is belangrijk voor een goede overdracht van een kind.

Vraag en antwoord

Hoe zit het met de privacy van gegevens bij de overdracht van kinderen naar de basisschool?

De pedagogisch medewerker mag gegevens over kinderen niet zomaar naar de leerkracht van de basisschool sturen. In de wet is...

Vraag en antwoord

Waar kan ik rekening mee houden bij de overdracht van een kind van het kinderdagverblijf naar de basisschool?

Enkele tips bij de overdracht van een kind naar de basisschool.

Vraag en antwoord

Waar kan ik vinden waar de scholing voor werken met baby’s aan moet voldoen?

In de cao Kinderopvang staat de scholing voor het werken met baby’s benoemd en nader uitgewerkt in de kwalificatie-eisen voor...

Vraag en antwoord

Waar kan ik de uitwerking van het opleidingsplan vinden?

De uitwerking van het opleidingsbeleid staat in de cao Kinderopvang in artikel 9.1.

Vraag en antwoord

Voor peuterspeelzalen: er wordt door de peuterspeelzaal ook gebruik gemaakt van de klaslokalen van de school. Mogen die ruimtes meetellen voor het minimum aantal m2 binnenspeelruimte?

Voor de binnenspeelruimte geldt dat een kindercentrum moet beschikken over 3,5 m2 binnenspeelruimte per op het kindercentrum...

Vraag en antwoord

Poster: Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

Per 1 januari 2018 gaan voor peuterspeelzalen dezelfde voorwaarden gelden als voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat u...

Brochure | 23-10-2017

Er zijn op dit moment nauwelijks geschikte pedagogisch medewerkers te vinden. Hoe kan er invulling geven aan de strengere beroepskracht-kindratio voor baby’s?

Het vinden van geschikt personeel kost tijd. Om organisaties hier voldoende tijd voor te geven, is besloten om de aangescherpte...

Vraag en antwoord

Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen treden in werking per 1 januari 2018.

Vraag en antwoord