Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Voor algemene informatie over kinderopvang kijkt u op de website van de Rijksoverheid. 

Bijeenkomsten

Heeft u vragen over de regiobijeenkomst Veranderingen in de kinderopvang of uw aanmelding? Neemt u dan contact op via bijeenkomstenveranderingenkinderopvang@minszw.nl.

Vragen van ouders over het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Heeft u als ouder vragen over het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Zie de pagina Informatie voor ouders. Als u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw peuterspeelzaal of kijk op toeslagen.nl.

Vragen over de harmonisatie

Heeft u als houder van een peuterspeelzaal of gemeente een vraag over de harmonisatie van peuterspeelzalen? Zie de pagina Informatie voor peuterspeelzaalhouders. Als u nog verdere vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan Sociaal Werk Nederland via info@sociaalwerk.nl.

Vragen over het Landelijk Register Kinderopvang

Heeft u als houder van een peuterspeelzaal een vraag over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Neem dan contact op met uw gemeente.