Extra nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Webinar 30 maart: Corona in het onderwijs en de kinderopvang

GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW organiseren, in samenwerking met GGD GHOR NL en LCI/RIVM, op 30 maart een webinar voor kinderopvangmedewerkers. In de webinar wordt informatie gegeven over corona en de maatregelen in de kinderopvang en het onderwijs. Op 25 maart werd al een webinar voor het primair onderwijs en de BSO georganiseerd.

De webinars hebben als doel om het personeel van de verschillende sectoren te informeren over onder andere de rol van kinderen in de verspreiding van corona en het hoe en waarom van de maatregelen die zijn genomen. De webinar van 30 maart zal plaatsvinden van 19:00uur tot 21:00uur en is voor iedereen toegankelijk. Tijdens de webinar zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. 

Klik op de link hieronder voor meer informatie en de Vimeo link naar de webinar op 30 maart. Ook kunt u tot 8 april de webinar voor het primair onderwijs en BSO terugkijken. 

Webinar: Corona in het onderwijs en de kinderopvang