Nieuwsbrief Verandering Kinderopvang

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona

Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje:

•    Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.

•    Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt). 

•    Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de defintiie), gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen. 

•    Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.  Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Vind hier het vernieuwde protocol Kinderopvang.  

Aanbevelingsbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) jaarlijks een kwaliteitsmeting naar de kwaliteit van de kinderopvang uit. Samen met het werkveld hoopt LKK de kwaliteit van de kinderopvang hiermee verder te versterken.

Een groot aantal organisaties uit de kinderopvang onderschrijft het belang van deelname aan de LKK2021 en nodigen u van harte uit om mee te doen als u een verzoek tot medewerking krijgt.

Aanbevelingsbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021

Verzamelbrief juni 2021

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van de kinderopvang. Hierin worden onder andere een onderzoek naar de implementatie van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de factsheet meldingen van de vertrouwensinspecteur aangeboden. 
De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de verzamelbrief:

1. Monitor Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 

2. Verbetermaatregelen gastouderopvang 

3. Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs 

4. Informatie-uitwisseling toezicht en handhaving kinderopvang

Bekijk hier de kamerbrief.