Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona

Op vrijdag 18 juni heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan per 26-6 in. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd. 

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de aanpassingen.

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang (versie 24/6)

Bezoek stas

Zelftesten kinderopvang

De afgelopen periode zijn zelftesten geleverd aan kinderopvangorganisaties en gastouders. Omdat nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en het aantal besmettingen met het coronavirus daalt, is besloten op dit moment geen nieuwe zelftesten vanuit de overheid aan het kinderopvangpersoneel te verstrekken. Ook is onlangs het monitoringsonderzoek naar zelftesten in de kinderopvang en het onderwijs gestart.

Volg onderstaande link voor meer informatie.

Zelftesten kinderopvang

Ontvang jouw eigen benchmarkrapport

Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het Sectorrapport uit, een onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. Doe jij ook mee? 

Klik op onderstaande link voor meer informatie. 

Ontvang jouw eigen benchmarkrapport