Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers leren van jeugdhulpexperts (onderzoek)

In opdracht van het Ministerie van SZW is binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang onlangs het onderzoek Alert4You afgerond. In Alert4you zijn de effecten van een structureel samenwerkingsverband tussen jeugdhulp en de kinderopvang onderzocht. Onlangs werd het eerste interview in een reeks van afgeronde projecten van het programma Kwaliteit Kinderopvang gepubliceerd.

Volg onderstaande link voor meer informatie over dit onderzoek en het interview.

Pedagogisch medewerkers leren van jeugdhulpexperts (onderzoek)

© Ministerie van SZW

Benchmark en Sectorrapport Kinderopvang jaarcijfers 2020

Bent u ook benieuwd welke gevolgen COVID-19 in 2020 heeft gehad voor de financiële ontwikkeling van de sector en of dat overeenkomt met de cijfers van uw eigen organisatie?

Jaarcijfers van 2020 en een bijbehorende vragenlijst kunnen nu ingeleverd worden bij het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. 

Nadat het Waarborgfonds alle jaarcijfers en vragenlijsten verwerkt heeft, ontvangt u een maatwerkrapport. Daarmee heeft u inzicht in hoe uw financiële ontwikkeling overeenkomt met die van de sector en met organisaties die vergelijkbaar zijn met uw organisatie.

Klik op de link hieronder om meer te leren over het sectorrapport.

Benchmark en Sectorrapport Kinderopvang jaarcijfers 2020

Nieuwe subsidieperiode voor voorschoolse educatie aan peuters vanwege de gevolgen van COVID-19

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Houders van kindercentra kunnen vanaf 1 april t/m 15 mei een subsidieaanvraag indienen. 

Meer informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag? Klik op de link hieronder.

Nieuwe subsidieperiode voor voorschoolse educatie aan peuters vanwege de gevolgen van COVID-19

Monitor voorschoolse voorziening peuters

Dit voorjaar is Bureau Buitenhek voor de derde keer gestart met het onderzoek naar de voorschoolse peuteropvang in Nederland. Doel van het onderzoek is te meten hoeveel kinderen van 2 en 3 jaar er naar de peuteropvang gaan en welke inspanningen gemeenten leveren om dat bereik te vergroten. Het onderzoek wordt vanuit drie invalshoeken benaderd te weten die van de gemeenten, de kinderopvangaanbieders en de Jeugdgezondheidszorg-locaties (JGZ). Het onderzoek loopt tot eind 2021.

Kijk voor meer informatie op de volgende link.

Monitor voorschoolse voorziening peuters

Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Dit draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en kinderopvangorganisaties nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe men informatie overdraagt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kennisnet heeft daarom in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking gemaakt hierover. De handreiking maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van AVG.

Kijk voor meer informatie op de volgende link. 

Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs