Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang - update coronavirus COVID-19

Let op: deze nieuwsbrief bevat cruciale nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en de kinderopvang.

Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet gisterenavond bekend gemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open.

Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden er wel aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Bekijk meer informatie en de aanvullende maatregelen via de link hieronder.

Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open

Handreiking voor locatie-specifiek plan

Houders van BSO locaties worden dringend geadviseerd om een locatie-specifiek plan op te stellen om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken. Door het mixen van groepen in te perken wordt de kans op besmettingen verkleind en zijn de gevolgen t.a.v. van quarantaines als gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve testuitslag is. 

De brancheorganisaties kinderopvang hebben in samenspraak met SZW een handreiking opgesteld die houders kunnen gebruiken om per locatie een specifiek plan op te stellen. Bekijk direct de handreiking via de link hieronder. 

Handreiking voor locatie-specifiek plan heropening BSO

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Om te zorgen dat ouders hun plek behouden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier opengaat, heeft het kabinet hen opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting hun reguliere facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. We zijn blij om te zien dat bijna alle ouders hieraan gehoor hebben gegeven en willen ze hier dan ook voor bedanken. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april. 

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. 

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.
 

Protocol kinderopvang

Naar aanleiding van de aankondiging dat de BSO weer opengaat, is het protocol kinderopvang aangepast. Daarnaast zijn een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. 

De belangrijkste wijzigingen in het protocol op een rijtje: 

  • De heropening van de BSO en het opstellen van een locatie-specifiek plan
  • Wettelijke vereisten uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 zijn uitgelicht in het protocol
  • Voor pedagogisch medewerkers of gastouders die zwanger zijn geldt het advies om in het laatste trimester geen werkzaamheden meer uit te voeren waarbij het niet lukt om afstand te houden tot anderen. De uitzondering die gold voor het werken met kinderen van 0-4 jaar is komen te vervallen. 
     

Download via de link hieronder direct de meest recente versie van het protocol kinderopvang, met aanvullende maatregelen om verspreiding op  kinderdagverblijven, de BSO en de gastouderopvang tegen te gaan. 

Protocol kinderopvang en COVID-19

Vanaf medio mei zelftesten beschikbaar voor personeel kinderopvang

Op korte termijn komen voor de kinderopvangsector zelftesten beschikbaar. Met preventief zelftesten kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en de verdere verspreiding van het virus binnen kinderopvanglocaties voorkomen. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Medewerkers met Covid-gerelateerde klachten, zoals (neus)verkoudheid, hoesten of koorts, blijven thuis en worden verzocht zich te laten testen bij de GGD.

Meer informatie over zelftesten in de kinderopvang? Klik op de link hieronder.

Vanaf medio mei zelftesten beschikbaar voor personeel kinderopvang

Webinar: Corona en de maatregelen in de kinderopvang

Op 25 en 30 maart hebben webinars plaatsgevonden over corona en de maatregelen in de kinderopvang. Tijdens de webinars is onder andere behandeld welke rol kinderen hebben in de verspreiding van het coronavirus; quarantaine; risico’s van transmissie kind op pedagogisch medewerker en hygiëne. Kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers krijgen tijdens de webinars handvatten van de GGD om het coronabeleid toe te passen op de locatie. De webinars zijn gepresenteerd door twee jeugdartsen van GGD Hollands Midden en duren ongeveer 2 uur. De webinars zijn terug te kijken via onderstaande link. De links naar de webinars blijven beschikbaar zolang de informatie relevant en actueel is.

Veelgestelde vragen coronavirus en kinderopvang

Bekijk de speciale pagina van Rijksoverheid voor veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang.

Rijksoverheid informatie coronavirus