Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Gastouders gezocht!

Op 15 september organiseert de Directie Kinderopvang een ontwerpsessie voor en met gastouders. Wij willen graag met gastouders in gesprek over de kwaliteits- en veiligheidseisen voor de gastouderopvang. 

De kwaliteit van gastouderopvang is gemiddeld genomen goed, maar kent grote uitschieters naar boven én naar beneden. Gemeenten en toezichthouders komen in de praktijk soms zorgwekkende situaties tegen, waar niet alleen de ontwikkeling maar ook de veiligheid van kinderen in het geding komt.  

Dit is voor ons reden om verbetermaatregelen voor de gastouderopvang te verkennen. Om gastouderopvang beter op de kaart te zetten en verder te professionaliseren, zijn wij op zoek naar ervaringen uit de praktijk en ideeën voor de toekomst. Wij willen hierover graag het gesprek aangaan met gastouders. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan horen wij dit graag! 

De bijeenkomst vindt op 15 september van 14.00u tot 17.00u digitaal (via Webex) plaats. U kunt zich uiterlijk 12 september aanmelden via gastouderopvang@minszw.nl. Er is plek voor 40 deelnemers. 

Ontwerpsessie gastouderopvang

© Ministerie van SZW

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. 

Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2021 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald. Deze maatregel heeft betrekking op toeslagjaar 2021. Het kabinet heeft dezelfde maatregel eerder ook voor het toeslagjaar 2020 getroffen.

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021