Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers vergroten interactievaardigheden tijdens spel

In opdracht van het Ministerie van SZW is binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang het onderzoek “Kwaliteit taal, spel en denken” onlangs afgerond. In dit onderzoek is inzicht verkregen in drempels bij spelinteracties die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ervaren.

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek.

Pedagogisch medewerkers vergroten interactievaardigheden tijdens spel

© SZW

Levering zelftesten kinderopvang afgerond

Zoals aangekondigd heeft de afgelopen weken de levering van zelftesten aan kinderopvangorganisaties plaatsgevonden. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en kunnen daardoor sneller meer besmettingen worden voorkomen. De afgelopen dagen hebben de laatste leveringen aan kinderopvangorganisaties en gastouders plaatsgevonden.

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de zelftesten, monitoring en levering. 

Levering zelftesten kinderopvang afgerond